A természetvédelem keresztény védőszentje, Assisi Szent Ferenc Naphimnusza 

(Cantico di Frate Sole)

Felséges Úr, mindenható

s jó mindenek felett!

Tied a dicsőség, dícséret, áldás

és minden tisztelet!

Mind Téged illet, Felség, egyedül

s nincs ember, aki Téged méltón emleget.

Dícsérjen s áldjon, én Uram,

kezednek minden alkotása,

különösen bátyánk-urunk a Nap,

ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.

Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása

felséges arcod képmása.

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,

kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél

s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,

kik által éltetsz mindent, ami él.

Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,

oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,

kit világul az éjszakába gyújtasz.

Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,

ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,

ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk.

Áldjon, én Uram

minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,

de tűr és megbocsájt szerelmedért.

Boldogok kik mindent békén viselnek,

Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.

Áldjon, én Uram

mi nővérünk a testi Halál,

ki minden élő embert megtalál.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,

nem tesz kárt bennük a második halál.

Dicsérjétek s áldjátok az Urat

s adjatok hálát Neki

s roppant alázattal szolgáljatok Neki!

Dsida Jenő fordítása

Designed with ‌

Website Builder Software