portfolio website templates

Faültetési programjaink

Jelentkezz bátran önkéntesnek, ha iskolai közösségi szolgálatot szeretnél teljesíteni, vagy tenni szeretnél valamit a városodért, közösségedért, esetleg érdekel a környezetvédelem, kertészkedés vagy egyéb „zöld dolgok”!

Faültetés 2018 -ősz

Májusban megkezdett faültetési programunkat december elején folytattuk a város közterein. A programot az E.On Hungária Zrt. támogatta, a kivitelezésben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Zöldterületi Osztálya és a Dehusz Nonprofit Kft. segített, valamint debreceni diákok iskolai közösségi szolgálat keretében.

Az elültetett fák információs táblákat is kaptak, a táblatartókat a Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolájának tanulói készítették, igen szép kivitelben.

December 3-án az Arany János téren zselnicemeggyet (Prunus padus ’Watereri’) ültettünk, amely a „Május fája” elnevezést kapta. A zselnicemeggy vagy májusfa az egyik legkorábban virágzó fafajunk, 2012-ben az év fája volt. Az általunk ültetett fajta a Hosszú fürtű májusfa, amelynek virágai – mint neve is mutatja - hosszú fürtökben fognak majd virítani.

A Vár utcán a Barabás Étterem előtt „Jupiter fáját” vagyis egy kocsányos tölgyet (Quercus robur) ültettünk el. A tölgy már az ókorban is nagy tiszteletnek örvendett, kultikus növénynek tartották. Kiemelt szerepet kapott az ókori görögök, rómaiak és a kelták hitvilágában is. Ez a tisztelet a középkorban is fennmaradt, fontos gyógynövényként tartották számon.

December 4-én a Nagyerdei Park „Vízesésénél” két japán díszcseresznyét ültettünk, a „Tavasz fáját” (Prunus serrulata ’Tai Haku’) és a „Kelet fáját” (Prunus serrulata ’Kiku-Shidare Sakura). A ’Tai Haku’ a díszcseresznyék között a legnagyobb virágú fajta, fehér szirmú virágait tavasz közepén hozza. Őshazájában Japánban állományai kipusztultak, angol kertekből telepítették vissza. A ’Kiku-Shidare Sakura’ csüngő koronájú fajta, tavaszi pompájában hatalmas rózsaszín ernyőre emlékeztet, amely sok-sok apró, telt virágocskából áll.

A harmadik fát a Nagyerdei körút és a Hadházi út sarkán ültettük el, az ottani platánfasor folytatásaként. A juharlevelű platán (Platanus x acerifolia ’Palóc’) a „Palócok fája” fantázianevet kapta. A fajta nemesítője a palóc nép iránti tiszteletét fejezte ki a fajta névadásával. A juharlevelű platán régóta telepített parkfa és útsorfa, 'Palóc' változata egy várostűrő fajta, amely elődeihez képest jobban bírja a városi körülményeket, és ellenállóbb a gombákkal és vírusokkal szemben.

Gyermeknapi faültetés a Liget téren

2018. május 26-án bekapcsolódtunk a debreceni Liget tér gyermeknapi programjába. A csapókertiek segítségével egy szép díszcseresznyét ültettünk a városrész kedvelt parkjába.

A helyiek nagyon szeretik parkjukat, vannak, akik már évtizedek óta itt laknak, és annak idején ott fociztak, ahol a mai gyerekek is. A fa ezért a "Generációk fája" elnevezést kapta, és a helyi közösségek összetartozását szimbolizálja. Ezen kívül a környezettel való törődésre, környezettudatosságra is szerettük volna felhívni a figyelmet.

Idei faültetési programunk első állomása ez, a faültetések ősszel folytatódnak. A projektet az E.ON Hungária Zrt. támogatta társadalmi szerepvállalás keretében. A szervezés és kivitelezés a Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Háza, valamint a DMJV Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztálya partneri segítségével valósult meg.

Mindenkire jusson egy fa! - Faültetési program 2011.

Debrecen kapcsán sűrűn fellángolnak a viták a városi fakivágások körül. Az Ökováros Alapítvány a cserkészek, fiatalok bevonásával, a helyi lakosokkal összefogva példát szeretne adni, hogy a vitákon túl mit lehet/lehetne tenni a városi zöldfelületek növelése érdekében.

Szerdán közös összefogással, az önkormányzat, az A.K.S.D. vállalat, a Látóképi Faiskola segítségével a környéken lakók nagy örömére fasort létesítettek a Honvéd utca – Viola utca sarkán.

A programot a Vidékfejlesztési Minisztérium „Zöld forrás” pályázat keretében támogatta. A szép, termetes fák lerakodásához, mozgatásához bizony szükség volt a nagyobb cserkészfiúk segítségére is. A közeli Arany János Gyakorló Általános Iskola diákjai is szívesen részt vettek a munkában, nagy buzgalommal láttak neki az ültető gödrök kiásásának. Hamarosan benépesült az utcaszakasz, a fasor melletti házban lakó idősebb nénik és bácsik nagy örömmel nézték a fiatalok buzgalmát és jó voltukból hamarosan üdítők és hűsítő ásványvizek kerültek elő, csillapítandó a tavaszi napsütéstől és a bizony nem könnyű fizikai munkától hamar kimelegedő ifjak szomját. Szinte kisebb piknik hangulat alakult ki, voltak szomszédok, akik most ismerkedtek meg egymással, volt aki arról mesélt, hogy a közeli, már idősebb fákat annak idején gyermekei, unokái születésének tiszteletére ültette.

A nagy földlabdás csemeték hamar a helyükre kerültek, a végén közös fénykép is készült a résztvevőkről, megörökítve ezt a kellemes délutáni programot. A fákat a továbbiakban az itt lakók őrző szeme vigyázza, és megeredésükig az ő szomjukat is oltandó egy-egy kanna víz is kerül a tövükre a meleg tavaszi napok során.

A faültetési program során a város különböző pontjaira további fák is kiültetésre kerülnek, kapcsolódva az ENSZ „Milliárd fa” programjához is, melynek célja, hogy a Földön mindenkire jusson egy-egy elültetett fa. A programban résztvevők célja, hogy így legyen ez Debrecenben is, azaz mindenkire jusson egy fa!

A projekttevékenység részletes ismertetése

A program során a kora tavaszi időszaktól a már meglévő területek rendezése folyik. Fűnyírás, növények öntözése, gyommentesítés (különös figyelemmel az allergén növények, pl. a parlagfű írtására) folyik. A területekre egynyári és évelő virágok telepítése kezdődik április-május hónaptól. A még nem rendezett területek felmérése március-április hónapban kezdődik. Ezek betelepítési tervei legkésőbb május közepére elkészülnek. Ezt követően a területeket törmelékmentesítjük, szükség szerint megfelelő talajpótlást végzünk. Cserjék fák ültetésének ideális időpontja a késő ősz, de megfelelő (földlabdás, konténeres) növényekkel folyamatosan, tavasztól is megkezdődik a telepítés. Gyepfelületeket alakítunk ki, kihelyezzük az információs táblákat, melyekre a támogatók logóját elhelyezzük. A fejlesztésekre olyan, belvároshoz közeli, de megfelelő területekkel bíró városrészek kerülnek kijelölésre, ahol megfelelően elvégezhetők a munkák. A kerületek önkormányzati képviselőivel a kapcsolatot felvesszük, velük, illetve a városüzemeltetési osztállyal illetve a helyi városgazdálkodási vállalattal (A.K.S.D.) folyamatosan egyeztetünk, reményeink és igéreteik, illetve a tavalyi együttműködés alapján tőlük segítséget várunk. Az önkéntesek "toborzása" az ifjúsági szervezeteken (cserkészszövetség helyi kerülete, egyetemi diákkör, gimnáziumi természetvédők köre) keresztül, vezetőik illetve a tagok megkeresése révén történik. Számukra védőruhát, munkaruhát biztosítunk, a megfelelő munkavédelmi előírásokat betartjuk és betartatjuk. A helyi médiák (Hajdú-Bihari Napló, Alföld Tv, Debrecen Városi Televízió stb.) számára sajtóanyag készül, illetve az alapítványunk honlapján (www.okovaros.info) a projekt számára külön oldalakat indítunk, ahol az érdeklődők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a projekt megvalósulását és egyéni kezdeményezéseikhez hasznos tanácsokat kaphatnak, ismereteket is szerezhetnek, tapasztalatainkat megosztjuk.

A faültetésre szolgáló területek kijelölésre kerültek 

A faültetésre kijelöltük a területeket. A helyi lakók kezdeményezésére és velük együttműködve fasort létesítünk ezen a helyen. További területek kijelölése folyamatban van. A pályázatunk feltételeként szerepelt, hogy őshonos fákat telepítsünk Erre a helyre fehér nyár (Populus alba) hím egyedeit ültetjük, ezért a nőivarú egyedek repítőkészülékei, amik esetleg allergének lehetnek nem okozhatnak problémát. A fehér nyár hím egyedének pollenje nem allergén.

A probléma ismertetése és a program céljának leírása 

Debrecen város út menti fasorai elöregedtek, több évtizede nem volt igazi rekonstrukciójuk. Ezen kívül egyes utcák találkozásánál több olyan terület található, amelyek rendezése, parkosítása nem megoldott. Elsősorban ilyen "parlagon" hagyott területeket kíván a szervezetünk felkarolni, amelyeket rendezünk, oda növényeket ültetünk. Fontosnak tartjuk e tevékenység során a helyi lakosság bevonását, a környezettudatosság erősítését, ami elvárható, hisz ezekkel az akciókkal az itt élők éleminőségét is javítjuk. Ugyanakkor környezeti nevelési programunkhoz is szorosan kapcsolódik ez a tevékenység, mivel önkéntesként elsősorban fiatalokat kívánunk bevonni a parkosítás, területrendezés, faültetés folyamataiba. Ennek érdekében kívánunk együttműködni a program során a helyi ifjúsági szervezetekkel (cserkészek, ifjúsági természetvédő csoportok, diákkörök stb.). A program során együttműködünk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a helyi városgazdálkodási céggel (AKSD) is. A területek kiválasztása részben megtörtént, részben felmérés alatt áll. A telepítendő növények részben őshonos fafajok, részben dísznövények, melyek kiválasztásakor a terület adottságait (klimatikus, beépítettség stb.) messzemenően figyelembe vesszük. A programot szakmai előkészítés előzi meg, melyben munkatársainkon (agrármérnök, biológus, botanikus) kívül részt venne az önkormányzat részéről küldött szakember is. Cselekvési tervet és végrehajtási naplót készítünk.

A tevékenység célcsoportjai 

Debrecen város polgárai, városlakók, akiknek környezetében végezzük az ő életminőségüket is javító területfejlesztő tevékenységünket. A környezeti nevelés keretében diákok, fiatalok. A programról beszámolókat készítünk, megjelentetésükben a helyi sajtóra ill. médiára számítunk, valamint a rendezett területeken ismertető táblákat helyezünk ki.


A projekt végrehajtásával várható konkrét hatás 

A program során rendezett területek közvetlenül szolgálják a környéken lakók éleminőségének javulását. Csökken az allergén gyomok mennyisége a városban, nő a zöldterületek nagysága, hozzájárulva ezzel a széndioxid megkötéshez, a város mikroklímájának javításához. A telepített növényeken (cserjéken, fákon) madarak és egyéb állatok találhatnak maguknak élőhelyet, a növények termései télen a vándormadarak számára nyújthatnak táplálékot. Mindez hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez, növeléséhez. Az ültetett fák több évtizedre szóló "beruházások", a fentieken kívül jelentős a pormegfogó hatásuk, javítva ezzel a város levegőminőségi adatait, csökkentve ezzel az esetleges beavatkozások (szmogriadó) szükségességének valószínűségét. A programban résztvevők (helyi lakosok, önkéntes fiatalok) a projekt során a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek szerzésén túl a gyakorlati oldalról is közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek. Hozzájárulunk ezzel a környezetük, saját jövőjük iránt felelősséget érző, "környezettudatos" polgárok neveléséhez. A faültetési programot az ENSZ "Milliárd fa" kapmányához igazítjuk, a honlapjukon (http://www.unep.org/BILLIONTREECAMPAIGN/) regisztráljuk a projektet, hozzájárulva ezzel Magyarország kedvezőbb nemzetközi megítéléséhez a környezetvédelem terén. Kezdeményezésünk példát is szeretne adni más szervezetek, települések számára, tapasztalatainkat mindenki számára hozzáférhetővé tesszük a világhálón keresztül.

  1. Vidékfejlesztési Minisztérium
  2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
  3. Könyves Tóth Mihály Cserkészcsapat
  4. Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
  5. A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.