how to make your own site for free

ÁLLATVÉDELEM

 

„Egy nemzet nagyságát és erkölcsi fejlődését az mutatja hogyan bánik az állatokkal.”

Mahatma Gandhi 


Az állatvédelem az állatok oktalan kínzásának, pusztításának megakadályozása, megfelelő tartásuk, kíméletük biztosítása. Ma már társadalmilag elvárt tevékenység, amely társadalmi és hatósági intézkedésekkel és megfelelő propagandával valósul meg. 

Állatvédelmi törvények Magyarországon 

Az Országgyűlés 1998-ban alkotta meg az állatvédelmi törvényt, amelynek célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait.

Törvények 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

2011. évi törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

Kormányrendeletek 

244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról (többször módosítva) 

245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat és hatásköreiről

115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet Az állatkísérletekről

41/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Miniszteri rendeletek

8/1999. (VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet a veszélyes állatok tartásáról 

9/1999. (I.27.) FVM rendelet a vágóállatok leölésének állatvédelmi szabályairól

10/1999. (I.27.) FVM rendelet az állatvédelmi tanácsadó testületről

13/1999. KHVM-FVM rendelet az állatszállításról

32/1999. (III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

36/1999. (IV.2.) FVM-KÖM-GM rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének, tartásának, szállításának stb. szabályairól


Állati jogok egyetemes nyilatkozata 

Az Állati jogok egyetemes nyilatkozata először 1978. október 15-én hangzott el Párizsban, az UNESCO épületében. A nyilatkozatot 1989. október 21-én fogadta el a Nemzetközi Állatvédő Liga. 

A nyilatkozat az alábbi pontokat tartalmazza: 

- Minden állat életét tisztelni kell! 

- Egyetlen állatot sem szabad rossz kezelésnek vagy kegyetlen beavatkozásnak alávetni. Ha az állatot el kell pusztítani, annak gyorsan, fájdalom- és félelemmentesen kell megtörténnie!

- Az állatnak joga van a figyelmes gondozásra.

- A fájdalmas vagy lelki traumát okozó kísérlet sérti az állat jogait. Gondoskodni kell az ilyen eljárások helyettesítésének kidolgozásáról és folyamatos bevezetéséről.

- Minden, szükségtelenül halált okozó beavatkozás életellenes bűncselekménynek számít.

- A szervezett oktatásnak és nevelésnek arra kell törekednie, hogy az ember gyermekkorától kezdve tisztelje és megértse az állatokat.

Forrás: wikipédia 

Irodalom: 

http://www.vmi.szie.hu/tananyagok/tananyag/allatvedelem/allatvedelem.pdf

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv